Binarne opcije i PAMM računi

Sigurnost je ključni element bilo koje vrste trgovine i finansijskog poslovanja. Da biste trgovanje binarnim opcijama učinili profitabilnim a svaku svoju nameru iskrenom, bez kriminalnih namera, da biste se zaštitili od prevara, potrebno je da uložite sredstva u specijalne PAMM račune. Dalje ćemo sagledati prednosti ovog tipa računa, načine ulaganja kao i njegove nedostatke. Osim toga, opisaćemo niz radnji potrebnih za ulaganje u PAMM račune.

Šta je PAMM račun?

PAMM računi su specijalni računi koji se otvaraju u svrhu ulaganja. Ova vrsta trgovanja podrazumeva da investitor šalje svoja sredstva trgovcu koji je aktivno angažovan u trgovanju. Trgovac nema direktan pristup sredstvima i može samo da zatvara različite ponude i obavlja svoje redovne radnje. Ako je trgovac uspešan, on može da poveća iznos uloženih sredstava na PAMM račun i dobiti svoju proviziju, zaraditi novac za sebe i investitora. Međutim, ako se trgovac upušta u velike rizike, neće biti odgovoran za gubitke koje investitor može da pretrpi.

Ne trebate paničiti i donositi ishitrene sudove. Činjenica je da, pre nego trgovac otvori PAMM račun, on uloži određeni novac na račun kako bi pokazao svoju spremnost na rad. Što je veći iznos, trgovac je ozbiljniji. Zato treba računati i na ovaj detalj prilikom odabira investicije. Obzirom da će i trgovac rizikovati svoj lični novac, biće pažljiviji u proceni situacije, manje će rizikovati a šanse da će poslovati iskreno, bez pokušaja gubitka svog vašeg novca, su veće.

PAMM račun sa tehničke tačke gledišta

PAMM – Percent Allocation Management Module je modul za upravljanje raspodele procenta finansijskog računa. Ovaj softver kreira osnovu koja uređuje proces prenosa novca na račun trgovca kojem ga želite poveriti. Jednostavnim rečima, PAMM je modul za interakciju između trgovca i investitora koji zaključuju ugovor o korišćenju sredstava sa daljom raspodelom procenta dobiti. PAMM je softver i zato su sve radnje automatizirane i imaju visok nivo sigurnosti. Kada trgovac i investitor zaključe ugovor o korišćenju PAMM računa, oba mogu da vide povećanje na ličnom računu nakon uspešne ponude. Ovaj račun nije PAMM nego rečun gde se profit koristi za lične dobitke. PAMM račun je samo interaktivni modul.

Osim interakcije, ovaj modul ima specijalni sistem za vraćanje novca koji može koristiti samo investitor. Trgovac svakako nema pravo da upravlja novcem na računu. Međutim, postoje neka ograničenja. Naprimer, ako investitor odluči da povuče novac dok je otvorena neka pozicija, ne može uzeti novac koji je već uložen u neku otvorenu poziciju, ne može uzeti iznos koji je već uložen u aktivnu poziciju. Zato nije moguće brzo povući novac jer postoje pravila i sigurnosne provizije koje važe za obe strane.

Prevare

Najaktivniji problem je prisustvo mnogih prevaranata koji imaju pristup trgovanju binarnih opcija. Kao što smo već rekli, postoje države u kojima ova vrsta poslovanja nije regulisana zakonom i zato investitori mogu da se nađu u situaciji kada im broker jednostavno ne želi da isplati dobit ili vrati prethodno uložena sredstva. To je veoma neugodna situacija sa kojom se teško nositi bez odgovarajućih regulatornih tela. Taktike koje koriste prevaranti su jednostavne. Skupe novac, otvore račun i posle toga nestanu ili odbiju isplatu. Možete ih tužiti, tražiti pomoć od zakonodavnih tela, ali verovatnost uspešnog ishoda je veoma mala.

Šta trebate uraditi da smanjite ovaj rizik? Sve je vrlo jednostavno. Trebate proveriti brokere koji pružaju ove usluge i pažljivo ispitati njihovu licencu. Trebate znati ko je izdao licencu, kome se možete obratiti u slučaju kršenja prava itd. Mala je verovatnoća da će kompanije koje imaju licence varati svoje klijente jer svako kršenje pravila podrazumeva oduzimanje licence. Najzanimljivija činjenica jeste da je dobijanje ove licence veoma težak proces koji zahteva mnogo vremena i novca. Zato, pre početka poslovanja u ovoj oblasti, potrebno je proveriti istoriju brokera i njegovu licencu. Također, bilo bi korisno pročitati sve dostupne infomacije o njemu. Tako ćete biti sigurniji i izbeći ćete varanje i prevarante.

Sistem plaćanja

Neki sistemi plaćanja imaju zanimljiv mehanizam koji vam pomaže da utičete na razne transakcije. Činjenica je da vam pružaju i određeni nivo sigurnosti u slučaju da naiđete na prevarante koji mogu pokušati da odgode isplatu sa vašeg računa. Trebate biti svesni da su takvi mehanizmi mogući samo ako koristite VISA i Master Card bankovnu karticu. Ukoliko koristite ove kartice za plaćanje uloga, povećavate šanse da vratite novac u slučaju da je broker prevarant.

Mehanizam je jednostavan. Samo trebate uložiti novac, raditi i ako vidite da vas lice sa kojim radite pokušava nadmudriti, zatražite podršku od vaše banke. Ona će pokrenuti svoje operacije i provere koje će potvrditi vaše izjave i, ako se pokažu tačnim, banka će vam odmah isplatiti novac. U ovom slučaju, lice nema pravo da se suprotstavi ovom postupku čak i u slučaju kad istovremeno koristi nekoliko računa.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *