Indikatori u binarnim opcijama

Indikatori su vizuelni alat tehničke analize tržišta. Čak i ako počnete sa zaradama na osnovu dobijenih signala, važno je shvatiti kako su kreirani trgovinski sistemi koji ih koriste. Postepenim usvajanjem iskustva i shvatanjem principa prognoziranja, možda poželite da budete nezavisni i povećate prihode. Tehnička prognoza se bazira na grafikonima koji se analiziraju pomoću različitih indikatora. Signali spomenuti ranije se ističu kada se koriste takva sredstva. Presek nekoliko indikatora ili prelazak linije indikatora, vizuelno i matematički predstavljaju veliku mogućnost dešavanja nečeg kao što je povećanje cene zlata. Zato su tu signali na osnovu kojih će trgovac izabrati parametre kupljenih opcija.

Biranje indikatora za trgovanje

Postoje opšti principi rada sa indikatorima koji omogućavaju njihovu podelu u grupe za lakše čitanje i sortiranje. Oni će postati baza za vaše uspešno trgovanje. Za bolje shvatanje, analiziraćemo još jedan osnovni koncept razmene – tendencije. Naprimer, porast cene evra u odnosu na dolar. Većina indeksa se bazira na tendencijama. Svaka kategorija sredstava se povremeno može izraziti i tendencijom te postati neuravnotežena i teška za predvideti zbog razvijanja i ishoda. U odsustvu tendencija, postoji nekoliko pouzdanih metoda analize, specijalni indikatori.

Indikatori kretanja

Kao što im i samo ime kaže, ovaj tip indikatora je povezan sa postojanjem tendencije, tj. pomažu kod računanja smera. Možemo pretpostaviti da je ovaj najvažniji u svojoj vrsti. Trgovanje tendencijama, u principu, predstavlja zvučniju strategiju. Sastoji se od klađenja na pad cene u vremenu kad ona već pada, i obrnuto, kad cena raste – kupite opciju koja i dalje raste. Ovi indikatori daju vizuelni znak smera kretanja.

Bollinger indicator

Ovaj indikator postoji već dugo vremena ali to ne znači da nije pouzdan i uveliko rasprostranjen danas. Pogodan je za direktnu izgradnju na grafikonu cene. Formiran je od tri zaobljene linije na raskrsnici sa cenom i pokazuju prirodu kretanja. Ako je najviša linija prekrižena – kretanje raste. Ako ide prema donjoj liniji – kretanje pada. Kada je u sredini, tržište je stabilno. Za većinu trgovaca, treća opcija je opcija čekanja. Transakcije se odgađaju do bilo kakve nove dinamike.

MACD indikator

Ovaj indikator može biti predstavljen kao MACD histogram. Obično se ne razlikuje mnogo od izgleda Bollinger linija, također je smešten u grafikonu cena. MACD histogram je posebno koristan za dugotrajne opcije. U malom vremenskom intervalu nije koristan, može dati lažne signale. Izgleda kao nezavisni grafikon koji se sastoji od vertikalnih linija različitih visina koje prelaze horizontalnu liniju koja pokazuje kretanje. Dužina vertikalnih linija pokazuje intenzitet kretanja. Što više raste iznad horizontalne linije, više će cena rasti. Što više ide ispod, cena će biti niža.

Ichimoku

Malo teže se koristi ali trud se isplati u mnogim slučajevima. Ichimoku indikator se sastoji od pet linija koje stvaraju signale svojim presecima. Također je smešten u grafikon i prilikom presecanja daje važne informacije. Da bi se koristio za odabit opcija, njegovi signali se moraju sami pokazati i, opet, precizniji je kod dugotrajnih intervala. Što je kretanje veće, pouzdaniji su i signali za njega.

Indikatori koji koriste nove tendencije

Takvi indikatori se zovu oscilatori. Dobro rade kod binarnih opcija i nisu pogodni za Forex trgovce. Ne daju jasnu sliku o stopi promene vrednosti sredstva. Neće vam reći koliko bodova će uzeti cena. Oscilator pomaže samo kod određivanja da li će cena ići gore ili dole. To se zove „trgovanje u kanalu“, tj. uzimanje u obzir samo pravac kretanja. To je dovoljno za kupovinu profitabilnih opcija.

Impuls

Ovo je možda najjednostavniji i najočigledniji indikator u binarnim opcijama. Pogodan je, također, i za druga tržišta. Poredi trenutne cene sa cenom u trenutku zatvaranja prethodnog perioda. Ono što je važno jeste da unapred pokazuje dinamiku cena što omogućava da budete „proaktivni“. Veoma je lako razumeti signal ovog indikatora. Ako su njegove linije posle upoređivanja otišle gore, to je signal za kupovinu, ako su otišle dole, to je signal za prodaju. Kod binarnih opcija, direktnog određivanja napretka indikatorske linije, morate izabrati povećanje ili smanjenje cena.

Stohastički indicator

Ovaj indikator se može primenjivati samo u situacijama kada nema tendencija. Pobrinite se da prvo proverite indekse kretanja. U suprotnom, dobijeni stohastički podaci neće biti pouzdani i kupovina bazirana na njima će dovesti do gubitaka. Na grafikonu ovaj indikator je predstavljen kao kanal definisan linijama na obe strane. Njegov rezultat je prilično ilustrativan. Kada grafikon cena pređe gornju granicu indeksa, to znači da cena pada a tržište je „opterećeno kupovinama“. Prelezak donje linije pokazuje da je tržište „opterećeno prodajama“ a cena raste.

Indeksi su dobar alat za procenu situacije sa sredstvima i kod identifikovanja kretanja. Čak dozvoljavaju i trgovanje u njihovom odsustvu. Kada ih savlada, trgovac može da postane nezavisan i da ostvaruje stabilne prihode na tržištu binarnih opcija.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *