Nivoi podrške i otpora u trgovanju binarnim opcijama

Tačke na grafikonu, gde cena sredstva menja svoje kretanje a povezane su ravnom linijom, čine ključni nivo. Kada ponude padnu ili porastu, neki trgovci napuste tržište što uzrokuje jednu tendenciju jačom a drugi trgovci uđu na tržište što tu istu tendenciju oslabi. Pad cene finansijskih instrumenata postepeno usporava i zaustavlja se na nivou podrške, odbije se i počinje da raste. Ako cena sredstva raste, pre ili posle desiće se momenat kada se ponuda zamrzava na nivou otpora i braća se brojkama koje su trenutno stabilnije.

Formiranje ključnih nivoa

Linije podrške i otpora se formiraju iz različitih razloga. Svaki trgovac može brzo i lako shvatiti važne nivoe koristeći sledeće metode:

  1. Utvrđivanje nivoa na osnovu psihološki važnih parametara. Trgovac treba da koristi cene koje su blizu nulte tačke. Naprimer, tačke koje se koriste da izgrade ključne nivoe mogu da budu ponude koje imaju dve nule, kao 14500.
  2. Traženje ključnih nivoa na osnovu tačaka podrške od prethodnog dana. To mogu da budu dnevne krajnosti cena sredstava. Kalkulacija može da se odradi ručno ili uz pomoć relevantnih indikatora.
  3. Pronalazak tačke na grafikonu gde cena sredstva menja svoj zamah. Izgrađivanje ključnih nivoa pomoću takvih tačaka je moguće za svaki vremenski okvir grafikona. Rade savršeno i omogućavaju trgovcu da napravi pravilnu prognozu.

Nakon što se trgovac odluči za najugodniji način izgradnje linija podrške i otpora, mora naučiti i kako pravilno koristiti prilike koje one nude.

Korišćenje ključnih nivoa u trgovanju binarnim opcijama

Kod trgovanja ugovorima, poželjno je koristiti metode izgradnje ključnih nivoa koji uključuju traženje maksimalnih i minimalnih izgrađenih tačaka cena na grafikonu u toku određenog perioda. Ovaj način je lako automatizirati tako da trgovac ne mora trošiti vreme na kalkulacije. Linije otpora i podrške se koriste za Call/Put i Touch/No Touch opcije trgovanja.

„Fence“ strategija trgovanja

Prilikom korišćenja ove strategije, trgovac treba čekati trenutak kad se ponuda približi ključnom nivou i kupiti odgovarajuću opciju. Naprimer, ako je cena sredstva blizu nivou podrške, treba kupiti Call opciju. Ako je cena blizu nivoa otpora, treba kupiti Put opciju.

Ne zaboravite da se ponekad cena finansijskog instrumenta ne zaustavlja na ključnom nivou. Može da ih slomi i zadrži zamah. Ako trgovac vidi da je cena u blizini važne tačke a da je dinamika kretanja visoka, ne bi trebao da uđe na tržište.

Trenuci kad je cena sredstva u blizini nivoa podrške ili otpora ili, naprotiv, daleko od njih, mogu se kupiti kratke opcije Touch/No Touch. Kada su „bikovi i medvedi“ podjednako snažni, cena sredstva ne napreduje i ostaje zatvorena do važnog nivoa te skače s vremena na vreme. U trenutku kad je cena još jednom u blizini nivoa, trgovac može da kupi Touch opciju. Ako se ponude odbijaju od ključne linije i kreću se u suprotnoj liniji, trgovac treba da kupi No Touch opciju.

Važan parametar za uspešno trgovanje binarnim opcijama pomoću „Fence“ strategije jeste vreme isteka. Vreme koje je jednako periodu izgradnje na grafikonu se smatra optimalnim. Ako trgovac koristi nivoe podrške i otpora izgrađene na 15-minutnom grafikonu, period isteka ugovora ne treba da prelazi 15 minuta.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *