Tehnike koje će vaše trgovanje učiniti efikasnijim

Svaki učesnik finansijskog tržišta želi da ostvari dobit i da pretrpi što manje gubitaka.Uvek želimo da zaradimo više a izgubimo manje. Da bismo maksimalno smanjili rizik i povećali profitabilnost trgovinskih strategija, potrebno je blagovremeno predvideti kretanje cene sredstva i kupiti opciju sa optimalnim periodom isteka.

Naravno, prilično je teško predvideti u kojem smeru će se ponude kretati, posebno ako se oslanjate samo na svoju sreću umesto na detaljnu analizu i profesionalnost. Tek nakon razvijanja strategije i pravljenja tačne optimizacije sistema kojim se dobija više od 60% profita, trgovac može da se nada postepenom rastu uloga.

Profitabilnost u trgovanju vodi do efikasnog upravljanja kapitalom. Trgovac koji posluje binarnim opcijama treba uvek da zna šta da radi ako se njegova prognoza ispostavi pogrešnom. Mora da ima nekoliko opcija koje omogućavaju maksimalno smanjenje mogućnosti gubitaka i, možda, ostvarivanje dobiti.

Nedostatak binarnih opcija je mali alat koji omogućava efikasno izbegavanje gubitaka u procesu trgovanja. Naprimer, Forex trgovac može da zaustavi i zatvori poziciju i na taj način popravi profit koristeći novoe zaustavljanja kako bi minimizirao gubitke. Trgovac binarnim opcijama nema takvu mogućnost. On zna iznos mogućeg dobitka ili gubitka unapred i ne može da utiče na situaciju ako je ugovor već kupljen. Uprkos nekim ograničenjima, postoje neke metode koje omogućavaju smanjenje gubitaka i ostvarivanje češćih dobitaka.

Obrnuta ulaganja

Hajde da obradimo jedan od tri efikasna saveta koje trgovci koriste na svakom tržištu bez obzira sa kojim brokerom poslovali. Ideja minimiziranja rizika podrazumeva otvaranje pozicije u suprotnom smeru od postojeće pozicije koja je u crvenom. Naprimer, trgovac je kupio Put ugovor od 10$. On vidi da je prognoza pogrešna i da se cena finansijskog instrumenta kreće u suprotnom smeru od predviđene tendencije. Da bi smanjio gubitak, trgovac može da kupi Call opciju. Jedna od ponuda će, neizbežno, biti profitabilna. Stoga, učesnik na tržištu može da kompenzira i do 75% svojih gubitaka.

Mnogi trgovci koriste ovaj metod smanjenja gubitaka kao deo svoje glavne strategije trgovanja. Ovaj metod radi vrlo jednostavno. Naprimer, kupite Call opciju. Nekoliko minuta pre roka isteka, trgovac treba da pregleda trenutnu situaciju. Ako tržište ide u pravom smeru, ne treba ništa da uradi. Ako trgovac vidi da će opcija napravii gubitak od 100%, on treba kupiti Put ugovor po istoj ceni. Tada će se desiti delimična nadoknada gubitaka.

Ova strategija trgovnja nije visokoefikasna, ali ima određene prednosti. Omogućava otvaranje manjeg broja ponuda u toku dana i trgovac ne mora da potroši mnogo vremena na analize i kontrolisanje otvorenih pozicija. Također, ova strategija je stabilna.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *